Общо събрание на шахматен клуб ЦСКА

3 август 2016

ПОКАНА

 

 

         Управителният съвет на Шахматен клуб “ЦСКА”,  на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на   10.09.2016 г. в  17.00  часа в залата на адрес ул.Антон П.Чехов” 16А , при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Шахматен клуб „ЦСКА” през 2015 г. и финансов отчет за 2015 г.
  2. Доклад на контролния съвет
  3. Разни
  4.  

Поканват се за участие всички членове на клуба. При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на клуба.Нашите състезатели

60025714_2315899838469429_5706803207464812544_n

момичета

Петя Караиванова, Калина Гледачева, Елеонора Валентинова,Ралица Маркова, Анджелика Ненова

Виж още

Харесайте ни във Facebook

Вижте ни във Facebook