Покана за Общо събрание

30 януари 2017

 Управителният съвет на Шахматен клуб „ЦСКА“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 11.02.2017 г. в 17 ч. в залата на адрес: ул. Антон П. Чехов 16А, при следния дневен ред:

1. отчет за дейността на Шахматен клуб „ЦСКА“ през 2016 г. и финансов отчет за 2016 г.;

2. доклад на контролния съвет;

3. приемане на програма за дейността на клуба и проектобюджет за 2017 г.;

4. избор на управителен съвет;

5. избор на контролен съвет;

6. разни. Поканват се за участие всички членове на клуба. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на клуба.

 Нашите състезатели

1507641_695576433835119_3102116621162187031_n

момичета

Петя Караиванова, Калина Гледачева, Елеонора Валентинова,Ралица Маркова, Анджелика Ненова

Виж още

Харесайте ни във Facebook

Вижте ни във Facebook