Шахматен клуб ЦСКА

Шахматен клуб ЦСКА започва да набира млади таланти за новата учебна година , желаещи да се занимават с един от най-древните спортове в света. Клубът има школи във всички райони на София. За повече информация тел.   0878 60 71 71   e-mail: cska.chess@mail.bg  Стадион Българска армия бул.Драган Цанков №1

 

 •    треньорите в шахматен клуб ЦСКА са с многогодишен опит в работата с деца, завършили Национална спортна академия “ Васил Левски“ специалност шахмат
 •    провежда ежемесечни детски турнири, които са едни от най-масовите в страната
 •    организира шахматни лагери и лятно шахматно училище
 •    наши състезатели са многократни шампиони  и носители на купа България

 Защо е необходимо шахматното обучение

 • Развива значително възможностите за логическо мислене. В тази насока от своето познавателно развитие децата се запознават с елементите на конкретното мислене/ 9-10 годишните/ и абстрактното мислене/ 11-12 годишните/
 • Шахматът е култура. Хилядолетната игра е разпространена навсякъде по света и обединява огромен опит и знания, които са наследство на цялото човечество
 • Шахматът има математическа база. Математиката е в основата на много науки, технологични езици и организираното мислене
 • Шахматът развива познавателни способности като внимание, памет, интелигентност и аналитичност, които са фундаментални за личностното израстване
 • Наученото от шахмата е приложимо в ежедневието
 • Шахматът представя един етичен модел на поведение от страна на играчите, който подпомага изграждането на определени морални ценности
 • Шахматът развива критерийте за самооценка, честно състезание и работа в колектив
 • Шахматът поощрява непрекъснатия учебен процес
 • Шахматът може да бъде използван за уплътняване на свободното време на децата
 • Изучаването и практикуването на шахмата е завладяващ и занимателен процес
 • Шахматът е многостранна образователна дейност, която подготвя подрастващите за интегрирането им в обществото

Предимства от изучаването на шахмата по време на основното обучение

 • развива значително възможностите за логическо мислене. В тази насока от своето познавателно развитие децата се запознават с елементите на конкретното мислене/9-10-годишните/ и абстрактното мислене/ 11-12-годишните/
 • запознава децата с всички основни познавателни идеи и започва процеса на изграждане на други;
 • учениците придобиват знания за различните видове класификации и деления;
 • учениците се научават да групират обектите според семантичните им характеристики/ да формират категории и подкатегории/, да подреждат елементите въз основа на зададените променливи величини;
 • могат да извършват основните математически операции/ събиране, пренасяне на цифри, деление и т.н/;
 • започват да си изграждат логични възгледи за време и пространство;
 • понятни са им концепциите за линия, ширина, разстояние;
 • имат понятие за перспектива и пространствени отношения;
 • имат развити големи възможности за внимание, дисциплина и възприемане на правила;
 • започнали са да развиват морална и интелектуална независимост, положително отношение към обоснованата аргументация, силно са повлияни от ценноста на взаимното уважение.

Основни цели на шахматното обучение

 • да създаде интерес към шахматната игра сред подрастващите като форма на културното им развитие
 • да се използва за развитие на интелектуалния потенциал на децата, като се започне със стимулирането на познавателната им способност.
 • да способства натрупването у учениците на основни знания, умения и способности, необходими за постепенното им навлизане в обществения живот.
 • да насочи подрастващите да търсят връзките между шахматната игра и ежедневието
 • да поощри усвояването на правилата на древната игра с идея това да подпомогне хармоничното интелектуално, морално и етично формиране на личността, както и развиването на независимото и мислене.
 • да приучи младите хора към самостоятелно решаване на проблемни ситуации. Тъй като разрешаването на проблемите е постоянна отличителна черта на цялостното обучение, децата трябва да бъдат научени да анализират, оценяват и откриват алтернативни решения във всички области на живота, включително и в ежедневието.
 • да подпомогне децата при изграждането на балансирана оценка за собствения им характер и поведение.
 • да развие способността за дискутиране чрез процеса на шахматния анализ
 • да демонстрира нагледно, че процесът на обучение може да има забавен характер
 • да постигне балансирана оценка за индивидуалните различия. Психологическата теория и работата в клас недвусмислено доказват, че е невъзможно индивидите да се класифицират по единствен, стандартен модел.


Нашите състезатели

Стефан Райков

момчета

Димитър Даскалов, Стефан Райков,  Иван Николов,

Виж още

Харесайте ни във Facebook

Вижте ни във Facebook