Страница 2 от 4

Re: Общо събрание на Шахматен клуб ЦСКА

МнениеПубликувано на: Пет Мар 16, 2012 8:16 am
от vasil
БЮДЖЕТ ЗА 2012 ГОДИНА
І. ПРИХОДИ /лева/
1. Целеви средства от БФШ - ДАМС - 3 600
2. Уставни вноски от членовете на УС - 1 250
3. Членски внос - 200
4. Приходи от “ЦСКА-опен-12” - 250
5. Спонсорство - 9 000
6. Проект - 4 000
7. Членски внос-треньори - 24 000

Всичко приходи 42 300

ІІ. РАЗХОДИ /лева/

1. Спортен календар БФШ - 8 780
1.1. Участие в турнири по спортния календар на
БФШ /командироване, премии/ - 8405
1.2. Картотека на състезатели в БФШ /25 души/ - 375

2. Учебно-тренировъчна дейност и вътрешен календар - 27 070
2.1. Подпомагане участието в опен турнири /4д. х 175 лв/ - 700
2.2. Награди за класиране във Финал-ЦСКА`12 мъже - 300
2.3. Съдийски разходи - 100
2.4. Обработка на турнири за ЕЛО в БФШ - 120
2.5 Изработване на купи, медали, грамоти - 50
2.6. Школи в училищата /на самоиздръжка/
2.7 Верига „ЦСКА-Опен-12/ по отделен регламент, на самоиздръжка/
2.8 Треньорски заплати и хонорари - 20 800
2.9 Участие на състезатели на клуба в мемориалите в София -
3.0 Провеждане на „ Купата на слона 2012” - 5 000

3. По проект Столичен общински съвет - 4 000

4. Популяризаторска дейност - 300
3.1 Рекламна дейност - 300


4. Административно-организационни разходи - 2 150
4.1. Държавни такси - 50
4.2. Членски внос в БФШ - 100
4.3. Административни - 100
4.4. Счетоводство - 1800
4.5. Непредвидени разходи. - 100
Всичко разходи - 42 300

Re: Общо събрание на Шахматен клуб ЦСКА

МнениеПубликувано на: Пет Мар 16, 2012 10:00 am
от Efreitor Petrov
Това общо събрание на ЦСКА може и трябва да реши много въпроси, свързани с клуба. Успехи безспорно има, но има и много проблеми, които не трябва да се премълчават. В съвременния свят е абсолютно невъзможно да се крие истината. Това важи за спорта, политиката, дори за личния живот на всеки. В отчетите липсва подробна информация за хората, които напуснаха клуба. Трябва да се посочат ясно причините за да не ги последват и други добри шахматисти. Умният човек се учи от чуждите грешки, а не само от собствените.
Хора като Иван Гущеров, Юри Анджекарски, Кристиян Вигенин, Петър Курумбашев, бивши президенти на клуба, направиха много за ЦСКА и трябва да присъстват на събранието. Да бъдат поканени дори като почетни гости.
Може да ви звучи парадоксално, но в интерес на ЦСКА е да се покани и г-н Николай Тодоров. Той е бил член на Управителния съвет на ЦСКА, като офицер от Българската армия е играл в много гарнизонни първенства. Някои треньори в ЦСКА признават, че е опитен организатор. Това го оцениха и Столична община, и Българската федерация по шахмат.
ПРОЦЕДУРНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Общото събрание трябва да се открие и започне работа в събота и да продължи в неделя след приключване на Открития шампионат на ЦСКА.
Мотив: Времето преди финала е малко и това е предпоставка събранието да протече формално, протоколно. Няма време за анализи и конструктивна дискусия.

Re: Общо събрание на Шахматен клуб ЦСКА

МнениеПубликувано на: Пон Мар 19, 2012 2:41 pm
от pdi
Един страничен въпрос, това какво ще рече:

...
2.9. Треньорски заплати и хонорари - 20 800
...
7. Членски внос-треньори - 24 000


Това за приходи от членове на клуба конкретно за треньорска дейност (и дадени за това), така ли?

Re: Общо събрание на Шахматен клуб ЦСКА

МнениеПубликувано на: Вто Мар 20, 2012 10:06 am
от niki_kolev
:P :P :P
Това са най-обикновени приходи от уроци по шах. Така съгласно закона се осчетоводяват таксите, дето ги плащат учениците.

Re: Общо�ъбрание�а Шахматен клуб ЦСКА

МнениеПубликувано на: Сря Мар 21, 2012 2:01 pm
от Masha
Колко от�леновете�а ЦСКА�рисъстваха на Общото събрание��олко�тсъстваха?�ои�т членовете�а Управителния�ъвет�рисъстваха и кои отсъстваха�Имаше�и�ости�т БФШ и конкретно от�омисията�етско-юношески шахмат и Комисията Шах в училище?�ярно ли��че�а г-н Орев�е е дадена възможност да се�зкаже�Ще бъде ли�убликуван в�айта на�СКА протоколът от�бщото събрание?

Re: Общо събрание на Шахматен клуб ЦСКА

МнениеПубликувано на: Сря Мар 21, 2012 2:10 pm
от Masha
АКЦЕНТИ

Не можем да бъдем доволни обаче от участието на нашите състезатели мъже и жени в първенствата на столица София. Те явно се подценяват. С труд, в последния момент съставеният ни отбор все пак взе участие в тези първенства. В тях обаче като изключим фм Георги Филев и мс Алекси Йовчев не взеха участие други състезатели от нашите представителни отбори. Въпреки това мъжкият ни отбор успя да се класира на трето място, но въпросът за участието на водещите състезатели на клуба остава открит.

Накрая УС на клуба счита, че няма да сме справедливи, ако не отдадем дължимото признание и не изкажем нашата голяма благодарност на родителския екип на ШК ЦСКА. Без всеотдайността на немалко родители, намерила израз в пътувания, финансови разходи, психически преживявания, коментарии, идеи и предложения, не биха били възможни положителните резултати, които сега отчитаме. Създаден бе Родителски съвет към клуба с председател Дарина Данаилова-майката на Матей Петков, който даде интересни идеи по редица въпроси.

Подобрена бе финансово-счетоводната дейност. Сега тя е поставена върху основата на всички професионални изискания на счетоводната отчетност, за което искаме да изкажем благодарността си на счетоводна агенция „ Асо Тренд”. Счетоводството бе болен въпрос, който не успя да реши никое от предишните ръководства на клуба. През 2011 година клубът бе проверен от Националната агенция за приходите в началото на годината в резултат на което беше съставен и Наказателен акт за сумата от 500 лв. Този акт макар и още не влезнал в сила, тъй като беше обжалван в Софийски районен съд показа, че има какво да се желае в областта на счетоводството. Нова проверка беше направена от Икономическа полиция в края на годината, но тя вече не доведе до санкции за клуба! Беше отстранена счетоводителката Спаска Ангелова, която не можа да се справи със счетоводството на клуба при неговото разширяване. Явна бе нуждата от професионално счетоводно обслужване. Сега треньорите работят вече на трудови договори или такива на хонорар и можем да кажем, че по този начин се превърнахме един от малкото клубове в България /ако не и единствения/, който си плаща данъците към държавата за своята дейност!

Управителният съвет на клуба провеждаше редовно заседания, обсъждаше и взимаше решения по най-важните задачи и проблеми на клубната работа.
Постигна се значителен напредък и със статута на треньорите. Отношенията между клуб и треньори се поставиха на договорна основа. По решение на УС на клуба се създаде Треньорски съвет, който регулярно, ежемесечно провежда заседания. Предстои подробно да се регламентира Правилник за дейността му и да се очертаят ясно неговите функции. Треньорския съвет дава предложения, препоръки до УС за подобряване работата в школите на клуба. Важна задача на Треньорския съвет е и даване на мнение при определяне на състезателите, които ще играят в представителните отбори на клуба, както и състезателите, които ще бъдат командировани за сметка на клуба в състезания от календара на Българската федерация по шахмат. В момента за ШК ЦСКА работят 11 треньора като се надяваме техния брой да се увеличи за в бъдеще. Тези треньори вече имат дипломи за треньори от НСА „ Васил Левски”, което съчетано с традиционно високите резултати на тяхната работа ще доведе до нов тласък в тази посока. Надяваме се много скоро към клуба вследствие на това да се присъединят нови деца, а и да се завърнат напусналите в резултат на високото качество на работа и професионалните умения на нашите треньори!

ПОЗДРАВИ

Re: Общо събрание на Шахматен клуб ЦСКА

МнениеПубликувано на: Сря Мар 06, 2013 3:22 pm
от Masha
Съгласно устава на Шахматен клуб ЦСКА през тази година ще се проведе общо събрание на клуба. На него ще бъде избран председател (президент) на клуба. До този момент кандидати са Васил Илиев и Илиян Ппопов.

Re: Общо събрание на Шахматен клуб ЦСКА

МнениеПубликувано на: Сря Май 08, 2013 2:02 pm
от Masha
Управителен съвет на ПФК ЦСКА АД

1. Изпълнителен директор
2. Спортно-технически директор
3. Координатор на селекционния съвет
4. Координатор на ДЮШ
5. Отговорник за материалната база

Обществен съвет на ЦСКА

pfkcska.sportal.bg

Re: Общо събрание на Шахматен клуб ЦСКА

МнениеПубликувано на: Сря Май 08, 2013 2:26 pm
от Masha

Re: Общо събрание на Шахматен клуб ЦСКА

МнениеПубликувано на: Чет Май 30, 2013 7:16 pm
от Efreitor Petrov
Общо събрание на шахматен клуб ЦСКА

30 май 2013

Управителният съвет на Шахматен клуб ЦСКА София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 13.07.2013 г. в 10 ч. в залата на адрес: ул. Антон П. Чехов 16А, при следния дневен ред:

1. отчет
за дейността на Шахматен клуб ЦСКА през
2012 г. и финансов отчет за 2012 г.;

2. доклад на
контролния съвет;

3. приемане на програма за
дейността на клуба и проектобюджет за 2013 г.;

4. избор на управителен съвет;

5. избор на контролен
съвет;

6. разни.

Поканват се за участие всички членове на клуба. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на клуба.

Съобщението за Общото събрание е публикувано в Държавен вестник брой №46 от 21 май 2013 година

От Управителния съвет на шахматен клуб ЦСКА