Общо събрание на Шахматен клуб ЦСКА

Re: Общо събрание на Шахматен клуб ЦСКА

Мнениеот Efreitor Petrov » Чет Май 30, 2013 7:24 pm

У С Т А В

НА ШАХМАТЕН КЛУБ “ЦЕНТРАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ НА АРМИЯТА” / ШК “ЦСКА” /

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 18. Общото събрание на ШК “ЦСКА” се състои от всички членове на клуба.

Чл. 19. Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно по решение на управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на клуба.

Чл. 20. /изм. ОС 12.06.2003/ Поканата за свикване на общо събрание се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на подходящо за информиране на членовете място най-малко един месец преди насрочения ден. В поканата се съобщават мястото, датата, часът и дневният ред на общото събрание и по чия инициатива се свиква.

Чл. 21. Редовните и извънредните заседания на общото събрание вземат решения по въпросите, които предварително са били обявени в дневния ред.

Чл. 22. Общото събрание се счита за законно, ако на него присъстват най-малко половината от всички членове на клуба плюс един. Ако не се явят нужния брой членове, събранието се отлага за един час по-късно, при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

Чл. 23. Общото събрание взима решенията си с явно гласуване и обикновенно мнозинство. Само решения за сливане на клуба с друга организация, изменения на устава и прекратяване дейността на клуба се взимат с квалифицирано мнозинство – 2/3 от присъстващите с право на глас.

Чл. 24. Един член на клуба може да представлява не повече от трима други членове въз основа на нотариално заверено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 25. Никой от членовете на общото събрание няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до: него; неговия съпруг/а/ или роднина по права линия, без ограничения по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до втора степен включително; юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 26. /1/ Общото събрание изменя и допълва устава; взема ешения относно структурата на клуба; избира и освобождава членовете на управителния съвет; приема и изключва членове; приема програма за дейността на клуба; приема бюджета на клуба;

приема отчета за дейността на управителния съвет; взема решение за прекратяване на дейността на клуба; отменя решения на другите органи на клуба, които противоречат на закона, устава или други актове, регламентиращи дейността на клуба; избира председателя на управителния съвет и определя встъпителния и редовния членски внос.

/2/ /изм. ОС 12.06.2003/ Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи и членовете на клуба.

/3/ /изм. ОС 12.06.2003/ Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност, съответствие с устава и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

www.cskaclub.com
Efreitor Petrov
 
Мнения: 2386
Регистриран на: Съб Дек 03, 2011 10:37 am

Re: Общо събрание на Шахматен клуб ЦСКА

Мнениеот Masha » Вто Юни 04, 2013 2:52 pm

У С Т А В

НА ШАХМАТЕН КЛУБ “ЦЕНТРАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ НА АРМИЯТА” / ШК “ЦСКА” /

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 20. /изм. ОС 12.06.2003/ Поканата за свикване на общо събрание се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на подходящо за информиране на членовете място най-малко един месец преди насрочения ден. В поканата се съобщават мястото, датата, часът и дневният ред на общото събрание и по чия инициатива се свиква.

Чл. 21. Редовните и извънредните заседания на общото събрание вземат решения по въпросите, които ПРЕДВАРИТЕЛНО СА БИЛИ ОБЯВЕНИ в дневния ред.
Masha
 
Мнения: 297
Регистриран на: Чет Дек 15, 2011 2:37 pm

Re: Общо събрание на Шахматен клуб ЦСКА

Мнениеот Masha » Вто Юни 04, 2013 3:00 pm

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЦСКАКАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТИ
Васил Илиев
Илиян Попов
...КАНДИДАТ-ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Листата на кандидат-членовете на Управителния съвет ще бъде публикувана допълнително след окончателното утвърждаване на подреждането в нея.
Masha
 
Мнения: 297
Регистриран на: Чет Дек 15, 2011 2:37 pm

Re: Общо събрание на Шахматен клуб ЦСКА

Мнениеот Efreitor Petrov » Чет Юни 20, 2013 6:59 pm

ОТКРИТ ФИНАЛ НА ЦСКА, 13 юли
https://www.facebook.com/cskachessclub
Efreitor Petrov
 
Мнения: 2386
Регистриран на: Съб Дек 03, 2011 10:37 am

Re: Общо събрание на Шахматен клуб ЦСКА

Мнениеот Efreitor Petrov » Сря Юли 10, 2013 7:35 pm

На Общото събрание на Шахматен клуб ЦСКА, което ще се проведе на 13 юли 2013 г., съгласно предварително обявения дневен ред трябва да бъде избран Управителен съвет. Кандидати за председател на ШК ЦСКА са Илиян Попов и Васил Илиев.
Предложенията на двамата за бъдещия Управителен съвет са:
ИЛИЯН ПОПОВ: Илиян Попов, Стоян Францов, Стоян Вачев, Алекси Йовчев, Тодор Дончев, Благой Атанасов, Пламен Станчев.
ВАСИЛ ИЛИЕВ: Остава старият Управителен съвет без Илиян Попов и нови членове Алекси Йовчев и Стоян Францов.
Efreitor Petrov
 
Мнения: 2386
Регистриран на: Съб Дек 03, 2011 10:37 am

Re: Общо събрание на Шахматен клуб ЦСКА

Мнениеот Efreitor Petrov » Пет Юли 12, 2013 4:59 pm

БИСЕРИ

Илиян Попов е неизменен титуляр в отбора на ЦСКА през последните години. Освен като състезател той има голям принос към клуба и като треньор. Негови възпитаници станаха републикански шампиони или печелеха медали в различни възрастови групи. Всеки спортист носи маршалския жезъл в раницата си и сега амбициите на Илиян Попов са още по-високи. На днешното общо събрание на ЦСКА той е кандидат за президент на шахматния клуб. Акценти в неговата програма са спонсориране на клуба, работа по проекти, засилване на обществената подкрепа, разширяване на школата, която е водеща в София.

Английско начало A34
СЛАВОВ – ПОПОВ
Албена, 2010 г. (4)

1.c4 c5 2. Kc3 e6 3. e4 Kc6 4. g3 b6 5. Og2 Ob7 6. Kge2 Oe7 7. O-O h5 8. d4 cd4 9. Kd4 h4 10. Oe3 Ke5 11. b3 Kf6 12. Of4 d6 13. Og5 hg3 14. hg3 a6 15. a4 Дc7 16. Дd2 Th5 17. f4 O-O-O 18. Of6 Of6 19. fe5 de5 20. Ke6 fe6 21. Дe2 Дc5 22. Tf2 Tg5 23. Дf3 Td2 24. Ta2 Td4 25. Oh3 Дd6 26. Tae2 Цb8 27. Цh2 Tg6 28. Дh5 Th6 29. Дe8 Oc8 30. Kd5
30... Th3 31. Цh3 ed5 32. Цh2 de4 33. a5 ba5 34. c5 Дd7 35. Дh8 Дg4 36. Te3 Td8 37. Дh7 Ob7 38. c6 Oc6 39. Tc2 Дd1 40. Tf2 Ob7. Белите се предават.

"Монитор", 13.07.2013 г.
www.monitor.bg
Efreitor Petrov
 
Мнения: 2386
Регистриран на: Съб Дек 03, 2011 10:37 am

Re: Общо събрание на Шахматен клуб ЦСКА

Мнениеот Efreitor Petrov » Вто Юли 16, 2013 5:35 pm

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ШАХМАТЕН КЛУБ ЦСКА ИЗБРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАСИЛ ИЛИЕВ, УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ В СЪСТАВ СТОЯН ВАЧЕВ, СТОЯН ФРАНЦОВ, АЛЕКСИ ЙОВЧЕВ, ТОДОР ДОНЧЕВ, ГОРАН КРЪСТЕВ И СИЯНА АНГЕЛОВА И КОНТРОЛЕН СЪВЕТ ГЕОРГИ ФИЛЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛ), ИВО ЯГЛИЧЕВ, ПЛАМЕН СТАНЧЕВ.

При избора на председател бяха издигнати две кандидатури - на Васил Илиев и на Илиян Попов.
При гласуването Васил Илиев получи 18 гласа, Илиян Попов 7, а 5 делегати се въздържаха.

Новоизбраният председател предложи управителен съвет от 6 души (председателят влиза по право в него). Предложението беше прието с 20 гласа за, 4 гласа против и 3 въздържали се.

При избора на контролен съвет за негов председател бяха издигнати три кандидатури - на Владимир Петров, Георги Филев и Илиян Попов. Те получиха съответно: Георги Филев 15 гласа, Владимир Петров 6 гласа, Илиян Попов 4 гласа.
Новоизбраният председател на контролния съвет Георги Филев предложи за член на контролния съвет Станислав Андреев, но той си направи отвод.
Васил Илиев предложи Иво Ягличев.
Георги Филев предложи Цветослав Стоев, но той си направи отвод.
Горан Кръстев предложи Ани Манева, а също бяха предложени Пламен Станчев и Илиян Попов.
Преди гласуването Илиян Попов си направи отвод.
При гласуването Иво Ягличев получи 19 гласа, Пламен Станчев 15, Ани Манева 13.
Така новоизбраният контролен съвет на Шахматен клуб ЦСКА е Георги Филев (председател), Иво Ягличев и Пламен Станчев.
Efreitor Petrov
 
Мнения: 2386
Регистриран на: Съб Дек 03, 2011 10:37 am

Re: Общо събрание на Шахматен клуб ЦСКА

Мнениеот Masha » Пон Окт 06, 2014 6:21 am

ОСТАВКА

Същност и определение

Оставка - дума, която е доста често срещана и използвана в някои страни днес, включително и в България напоследък. Какво означава оставка? Всеки си има някакво, поне, интуитивно разбиране на думата, обаче каква е същността на оставката и/или нейното определение като такава? Повече по темата в Българската Уикипедия - Оставка, но нека го цитирам и тук:

Quote

Оставка е действие, което изразява желанието на даден субект (напр. директор, министър, президент и т.н.) да напусне/да се откаже от поста, който заема до момента.

Оставката, в много случаи, може да бъде приета или, съответно, отхвърлена (когато това зависи от по-висшестоящ субект на властта).

Оставка, като мотив, се дава доброволно или по някаква външна принуда (напр. вътрешно-партийна, масово народно недоволство/протести и пр.)

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.bg
Masha
 
Мнения: 297
Регистриран на: Чет Дек 15, 2011 2:37 pm

Re: Общо събрание на Шахматен клуб ЦСКА

Мнениеот Masha » Пон Окт 06, 2014 6:27 am

Papal resignation

A papal resignation (Latin: renuntiatio) occurs when the reigning pope of the Roman Catholic Church voluntarily steps down from his position. As the reign of the pope has conventionally been from election until death, papal resignation is an uncommon event. Before the 21st century, only five popes unambiguously resigned with historical certainty, all between the 10th and 15th centuries. Additionally, disputed claims of four popes having resigned date between the 3rd and 11th centuries; a fifth disputed case may have involved an antipope.

http://en.wikipedia.org/wiki/Papal_resignation
Masha
 
Мнения: 297
Регистриран на: Чет Дек 15, 2011 2:37 pm

Re: Общо събрание на Шахматен клуб ЦСКА

Мнениеот Efreitor Petrov » Вто Окт 14, 2014 2:42 pm

Пълният годишен финансов отчет на ЦСКА за 2013 г.

http://gong.bg/bg-football/a-grupa/pyln ... 3-g-300844
Efreitor Petrov
 
Мнения: 2386
Регистриран на: Съб Дек 03, 2011 10:37 am

ПредишнаСледваща

Назад към Дебати

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта

cron