Detski Turnir 4 - 7 klas - Round 6

Standings

Place Name         Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2 aleksandyr, cholchev    7    5    14.5 22.0  19.0
   aleksandyr, hristow    8    5    14.0 21.0  18.0
 3  stefan, ivanov       54    4.5   14.5 21.0  16.5
 4-5 nataliq, gabcheva     1200   4    15.5 23.0  15.0
   atanas, kolarski      104   4    12.0 18.5  14.0
 6  martin, simeonov      81    3.5   10.0 15.0  9.5
7-11 david, bojchev       46    3    14.0 20.5  13.0
   stefani, skokanska     57    3    14.0 19.5  11.0
   mihail, velinov      107   3    11.5 18.0  12.0
   petyr, stoqnov       119   3    10.5 15.5  8.0
   vasil, borisov       82    3    10.0 15.5  9.0
12-14 vasil, pirinski      39    2    12.5 17.0  6.0
   nikola, palqrulo      42    2    11.5 17.5  7.0
   plamen, pachov       122   2    10.5 15.5  7.0
 15  kontantin, gjdarov     1000   1    10.5 15.5  3.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com