Открит турнир на ЦСКА по ускорен шах и блиц.

25 ноември 2013

1. Цели и задачи: Развиване на спортното майсторство.

2. Организатори : Турнирът се организира от ШК ЦСКА, и Българска Федерация Шахмат.

3. Място на провеждане: Град София , зала на ШК „ЦСКА” с адрес :

ул.”А.П.Чехов” 16А

4. Право на участие: Всички състезатели и състезателки заплатили турнирна такса в размер на 12 лв. и 10 лв. за състезатели картотекирани към ШК ЦСКА. Блиц турнира е безплатен за всички участници на ускорения шах , останалите трябва да заплатят такса от 2лв.

5. Система на провеждане: Швейцарска система в 7 кръга.

6. Компютърна програма: За определяне на двойките и класирането се използва утвърдената от ФИДЕ програма Swiss Manager.

7. Класиране: Определя се по броя на спечелените точки. При равенство се прилагат следните допълнителни показатели :

Бухолц- Медиана, Бухолц , Брой победи, Натрупване,Зонеборн-Бергер

8. Контрол на времето за игра: Времето за игра на първенството по ускорен шах е по 20 минути на състезател за цялата партия и добавено време от 5 секунди на ход, като се играе с електронни часовници.

Времето за игра на първенството по блиц е 5 минути на състезател за цялата партия.

Записването на ходовете не е задължително. Играе се по правилата на ФИДЕ и правилника за ускорен шахмат и блиц.

9. Програма :

1 декември 2013 г. (неделя)

до 10.45 ч.- Регистриране на участниците и техническа конференция

11,00 ч.- първи кръг

11.50 ч. – втори кръг

12.40 ч. – трети кръг

13.30 ч. – четвърти кръг

13.30-13.50 обедна почивка

13.50 ч. – пети кръг

14.40 ч. – шести кръг

15.30 ч. – седми кръг

16.30. Закриване на първенството по ускорен шах

16.40 ч. Техническа конференция за първенството по блиц

10. Награди: При 15 участника наградите от първо до 3то място са 80лв.,50лв,30лв.

11. Съдии : Турнирът се ръководи от главен съдия: Ани Манева. Решенията на съдията са задължителни за всички участници, но могат да бъдат обжалвани пред Турнирния комитет (ТК) в писмен вид, не по-късно от 10 минути след оповестяване на съдийското решение. Контестацията се придружава от такса в размер на 20 лв.

Решенията на Турнирния комитет са окончателни. Ако ТК отхвърли контестацията, таксата остава в полза на организаторите, ако ТК я уважи, то тя се връща.

 

Турнирният комитет е в състав:

Председател                                                 членове :

 

резервни членове :

 

12.Други разпоредби:

1.По време на игра разговорите между състезатели и с други лица са забранени.

2.На състезателите е забранено без разрешение от съдията, да носят мобилни телефони или други електронни средства за комуникация в зоната на състезанието освен, ако не са напълно изключени. Ако подобно средство произведе звук състезателят губи партията. Противникът му ще спечели, освен ако не може да обяви мат с произволна серия от правомерни ходове, тогава ще получи половин точка.

3. Не се прилага чл. 6.6.а. от Правилника на ФИДЕ. Времето за изчакване е 5 минути от началото на кръга, съгласно регламента на турнира (валидно е само за

ускорения шах ). Състезател явил се пред шахматната дъска след този срок губи служебно партията си.

4.Зоната на състезанието включва залата за игра, тоалетните помещения и мястото за пушене.

5. Член 10.2 не се прилага.

 

Състезателите са запознати и приемат да спазват настоящия регламент.

Главен съдия:

Председател на Турнирен комитет:



Нашите състезатели

54727630_2247775331948547_3208034639591505920_n

момичета

Петя Караиванова, Калина Гледачева, Елеонора Валентинова,Ралица Маркова, Анджелика Ненова

Виж още

Харесайте ни във Facebook

Вижте ни във Facebook