ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ШАХМАТЕН МЕМОРИАЛ „МИЛКО БОБОЦОВ“

28 август 2022

 

ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ШАХМАТЕН МЕМОРИАЛ „Милко Бобоцов“

София, 03-04.09.2022

1. ОРГАНИЗАТОРИ: Шахматен клуб ЦСКА.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Да се излъчат призьорите на турнира и да се популяризира шахматната игра в столицата и сред подрастващите.

3. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 03-04.09.2022г., гр.София, ул. „А. П. Чехов” №16А

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Всички български и чуждестранни шахматисти с международен рейтинг до 2399 към 01.09.2022, подали заявка в срок до 01.09.2022 г. на e-mail: miroslav_mitev90@abv.bg, заплатили такса за участие в размер на 30 лева! Членовете на ШК „ЦСКА” заплащат турнирна такса в размер на 20 лева!

*Членството в ШК „ЦСКА” се удостоверява с предоставянето на членска карта!

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на клуба:

ТОКУДА БАНК АД : IBAN номер: BG04 CREX 9260 1010 3732 09 BIC код: CREXBGSF

Получател: Шахматен клуб „ЦСКА”

Основание за превода: участие в турнир

При потвърждаване на участника в деня на турнира, то той трябва да представи документа за направения превод пред организаторите.

5. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Турнирът се провежда в 6 кръга по Швейцарска система, за съставяне на двойките се използва програмата „Swiss Manager“.

6. КОНТРОЛА НА ВРЕМЕТО ЗА ИГРА: Контролата за игра е 60 минути на състезател за цялата партия + 30 сек. на ход, считано от първия. Играе се с електронни шахматни часовници. Турнирът важи за международен рейтинг по стандартен шахмат.

7. ПРОГРАМА

Програма

03.09.2022 / събота/ до 09.30 Регистрация

9.30 Техническа конференция

10:00 Кръг 1

13.15 Кръг 2

16.30 Кръг 3

04.09.2022 /неделя/

09:30 Кръг 4

13:00 Кръг 5

16.15 Кръг 6

19.00 Награждаване и Закриване

8. КЛАСИРАНЕ: Класирането се извършва според броя на спечелените точки. При равенство се използват следните допълнителни показатели: 1. Резултат между състезателите в една и съща точкова група 2. Бухолц -1 3. Бухолц 4. По-голям брой победи 5. Зонеборн-Бергер

9. НАГРАДЕН ФОНД ОСНОВНИ НАГРАДИ:

I място: 300 лв. + купа и златен медал

II място: 250 лв. + сребърен медал

III място: 200 лв. + бронзов медал

IV място: 150 лв.

V място: 100 лв.

VI място: 50 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Сеньори над 60 години 60 40

Жени 160 лв. 110 лв. 60 лв

Юноша или девойка до 16 години 80 лв.

Деца до 12 години таблет

Призьорите във всяка категория групи получават медали + купа за победителя. Наградите не се делят, а при право на две награди се взема по-голямата!

10. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО:

Главен съдия: IA Мирослав Митев.

Решенията на съдийското ръководство са задължителни за всички участници. Те могат да бъдат обжалвани пред Турнирен комитет в писмен вид. Контестации се подават не по-късно от 10 минути след завършване на кръга, придружени от такса в размер на 50 лева. Решението на Турнирния комитет е окончателно. В случай, че контестацията бъде уважена, сумата се връща на състезателя. В случай, че бъде отхвърлена – сумата остава в полза на организатора. Турнирният комитет е в състав от 3 души: Председател: Членове: Резерви:

 11.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 11.1. Всички състезатели са длъжни да спазват Правилника на шахматната игра в сила от 01.01.2018 г. и настоящия Регламент и да изиграят своите партии в духа на “феър плей” (fair play). 11.2. По време на игра на състезателите е забранено да носят мобилни телефони и/или други електронни средства за комуникация в зоната на състезанието. Ако се докаже, че играя е внесъл подобно средство в зоната на състезанието, той губи партията, а противникът му печели. 11.3. Времето за изчакване за турнира по класически шахмат , съгласно чл. 6.7.b, е 20 минути. 11.4. Състезателите в турнира са длъжни да записват ходовете. 11.5. След завършването на партията, състезателите предават оригиналните бланки на съдията, подписани от двамата състезатели. 11.6. На състезателите се забранява да напускат „зоната на състезанието” без разрешение на съдията. На играча, който е на ход, се забранява да напуска игралното поле без разрешение на съдията. 11.7. По време на игра разговорите между състезатели, между състезатели и треньори и други лица са забранени. 11.8. Всички състезатели са запознати с регламента и се задължават да го спазват. 11.9. В края на партията и двамата състезатели подписват двете бланки с отразения резултат от партията и ги предават на съдиите. Главен съдия: /……………………../Нашите състезатели

Davorin

Отбор мъже

гм Даворин Куляшевич,грм Петър Арнаудов, мс Алекси Йовчев, фм Георги Филев, ммРадослав Димитров.

Виж още

Харесайте ни във Facebook

Вижте ни във Facebook