CSKA-2-3klas - Round 6

Standings

Place Name           Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1  Myustendzheb, Anher        74  6    16.0 24.5  21.0
 2-5 el Taba, Sami           81  5    15.0 23.0  18.0
   Chilikova, Eli           30  5    12.5 19.5  19.0
   Mahluzaridis, Elefterios      34  5    12.0 19.0  18.0
   Ilieva, Tanya           2  5    12.0 18.0  15.0
6-13 Dimitrov, Dimityr         125 4    16.0 24.0  14.0
   Zhivkov, Boris           101 4    15.5 23.5  18.0
   Pavlov, Boyan           49  4    14.0 21.0  16.0
   Ivanov, Martin           104 4    13.5 21.0  15.0
   Dimitrov, Nikola          104 4    13.5 20.0  12.0
   Dichev, Nikolai          105 4    13.0 19.5  15.0
   Raev, Georgi            125 4    13.0 19.0  13.0
   Vladimirov, Metodi         1000 4    11.0 19.0  11.0
14-15 Choparinov, Kaloyan        122 3.5   12.0 19.5  8.5
   Georgiev, Boyko          55  3.5   10.0 14.5  9.5
16-26 Baychev, Maksim          105 3    14.5 21.5  12.0
   Krasimirova, Zornitsa       4  3    14.5 20.5  10.0
   Ivanov, Niki            104 3    14.5 19.5  12.0
   Simov, Kiril            1000 3    14.0 21.0  14.0
   Karadzhov, Valentin        149 3    14.0 21.0  14.0
   Antov, Angel            109 3    12.5 19.0  11.0
   Zelenkov, Lychezar         104 3    12.0 18.0  11.0
   Chavdarov, Feliks         81  3    11.0 16.5  11.0
   Minkov, Vasil           104 3    11.0 15.0  11.0
   Dimitrov, Daniel          104 3    10.5 16.0  12.0
   Lukanova, Denitsa         14  3     9.0 14.0  7.0
27-28 Zarev, Nikola           42  2.5   10.5 16.0  5.0
   Nikolov, Dimityr          1000 2.5    9.5 15.5  6.0
29-36 Kostov, Kaloyan          107 2    14.0 20.5  11.0
   Georgiev, Mario          2  2    13.0 19.0  6.0
   Ivanov, Steven           145 2    12.5 18.5  8.0
   Neshev, Stefan           81  2    11.5 17.0  7.0
   Getsov, Ivan            104 2    10.0 13.0  9.0
   Romanski, Kiril          104 2     9.0 14.5  5.0
   Petrov, Valentin          102 2     9.0 14.0  6.0
   Dimitrov, Hristo          104 2     9.0 14.0  5.0
37-40 Hubenova, Ani           105 1.5   11.0 17.5  2.5
   Lazarov, Denis           4  1.5   10.0 14.5  6.5
   Stanchev, Deyan          143 1.5    9.5 15.5  6.0
   Ivanov, Lychezar          49  1.5    8.0 10.5  4.0
 41  Vladislav, Georgiev        107 1    10.0 14.5  5.0

Results

No Name        Total Result  Name           Total

 1 Myustendzheb, Anher [5]   1:0  Dimitrov, Dimityr    [4] 
 2 Dichev, Nikolai   [4]   0:1  el Taba, Sami      [4] 
 3 Chilikova, Eli   [4]   1:0  Ivanov, Martin      [4] 
 4 Ilieva, Tanya    [4]   1:0  Zhivkov, Boris      [4] 
 5 Simov, Kiril    [3]   0:1  Mahluzaridis, Elefterios [4] 
 6 Baychev, Maksim   [3]   0:1  Vladimirov, Metodi    [3] 
 7 Karadzhov, Valentin [3]   0:1  Dimitrov, Nikola     [3] 
 8 Raev, Georgi    [3]   1:0  Krasimirova, Zornitsa  [3] 
 9 Antov, Angel    [3]   0:1  Pavlov, Boyan      [3] 
10 Choparinov, Kaloyan [2.5]  1:0  Minkov, Vasil      [3] 
11 Georgiev, Boyko   [2.5]  1:0  Kostov, Kaloyan     [2] 
12 Ivanov, Niki    [2]   1:0  Ivanov, Steven      [2] 
13 Dimitrov, Daniel  [2]   1:0  Petrov, Valentin     [2] 
14 Getsov, Ivan    [2]   0:1  Chavdarov, Feliks    [2] 
15 Lukanova, Denitsa  [2]   1:0  Romanski, Kiril     [2] 
16 Zelenkov, Lychezar [2]   1:0  Neshev, Stefan      [2] 
17 Stanchev, Deyan   [1.5]  0:1  Nikolov, Dimityr     [1.5]
18 Ivanov, Lychezar  [1.5]  0:1  Zarev, Nikola      [1.5]
19 Hubenova, Ani    [1]   .5:.5  Lazarov, Denis      [1] 
20 Vladislav, Georgiev [1]   0:1  Dimitrov, Hristo     [1] 
21 Georgiev, Mario   [1]   1:0  BYE              
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com