Блиц турнир на ЦСКА

1 ноември 2016

Открит турнир на ЦСКА по блиц
Р Е Г Л А М Е Н Т
1. Цели и задачи: Развиване на спортното майсторство.
2. Организатори : Турнирът се организира от ШК ЦСКА и Българска Федерация Шахмат.
3. Място на провеждане: Град София , зала на ШК „ЦСКА” с адрес : ул.”А.П.Чехов” 16А
4. Право на участие: Всички състезатели заплатили турнирна такса в размер на 12 лв. и 10 лв. за състезатели картотекирани към ШК ЦСКА.
5. Система на провеждане: Съобразена с броя на учстниците.
6. Компютърна програма: За определяне на двойките и класирането се използва утвърдената от ФИДЕ програма Swiss Manager.
7. Класиране: Определя се по броя на спечелените точки. При равенство се прилагат следните допълнителни показатели : Бухолц- Медиана, Бухолц , Брой победи, Натрупване,Зонеборн-Бергер
8. Контрол на времето за игра: Времето за игра на първенството по блиц е по 3 минути на състезател за цялата партия и добавено време от 2 секунди на ход, като се играе с електронни часовници. Играе се по правилата на ФИДЕ и правилника за ускорен шахмат и блиц.
9. Примерна програма :
5 ноември 2016 г. (събота) до 9 : 45 ч.- Регистриране на участниците и техническа конференция
10,00 ч.- първи кръг
10.20 ч. – втори кръг
10.40 ч. – трети кръг
11.10 ч. – четвърти кръг
12.30 ч. – пети кръг
13.50 ч. – шести кръг
14.10 ч. – седми кръг
14.20ч. Закриване на първенството по блиц
10. Награди:Гарантирани 200лв. За първите 3ма (100;60;40). Всички такси ще бъдат разпределени в наградния фонд. За деца до 16 години, ще има отдело класиране с медали и грамоти .
11. Съдии : Турнирът се ръководи от главен съдия: Сияна Ангелова.
Решенията на съдията са задължителни за всички участници, но могат да бъдат обжалвани пред Турнирния комитет (ТК) в писмен вид, не по-късно от 5 минути след оповестяване на съдийското решение. Контестацията се придружава от такса в размер на 20 лв. Решенията на Турнирния комитет са окончателни. Ако ТК отхвърли контестацията, таксата остава в полза на организаторите, ако ТК я уважи, то тя се връща.
Турнирният комитет е в състав:
Председател :
Резервни членове :
12.Други разпоредби:
1.По време на игра разговорите между състезатели и с други лица са забранени.
2.На състезателите е забранено без разрешение от съдията, да носят мобилни телефони или други електронни средства за комуникация в зоната на състезанието освен, ако не са напълно изключени. Ако подобно средство произведе звук състезателят губи партията. Противникът му ще спечели, освен ако не може да обяви мат с произволна серия от правомерни ходове, тогава ще получи половин точка.
3.Зоната на състезанието включва залата за игра, тоалетните помещения и мястото за пушене.
4. Член 10.2 не се прилага. Състезателите са запознати и приемат да спазват настоящия регламент.
Главен съдия:
Председател на Турнирен комитет:

За записване и информация 089716150 !!!!!Нашите състезатели

Петър Орев

Отбор мъже

гм Даворин Куляшевич,грм Петър Арнаудов, мс Алекси Йовчев, фм Георги Филев, ммРадослав Димитров.

Виж още

Харесайте ни във Facebook

Вижте ни във Facebook