Държавно индивидуално ученическо първенство за 2023 г

1 февруари 2023

 

 

РЕГЛАМЕНТ

ДЪРЖАВНИ ИНДИВИДУАЛНИ УЧИЛИЩНИ ПЪРВЕНСТВА

ПО КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ

Град София, 17.02 ÷ 19.02.2023 г.

 

1. ОРГАНИЗАТОР: БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 2022

Домакин : Шахматен Клуб ЦСКА

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 17 ÷ 19.02.2023 г.,

гр.София, ж.к.Изток, ул. Антон Павлов Чехов 16А / в сградата на Данъчна администрация, ет.2. /

 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ:

Определяне на държавните училищни шампиони  до 7 ,9 ,11, 13, 15 и 17 години.

 

3. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Провежда се по швейцарска или кръгова система – в зависимост от броя на участниците в отделна възрастова група.

Жребият се извършва с компютърна програма „Swiss Manager”.

Турнирите за момчета и юноши до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 години: са в 7 кръга или по кръгова система в зависимост от броя на участниците;

Турнирите за момичета и девойки до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 години: са в 7 кръга или по кръгова система в зависимост от броя на участничките;

Забележка: Организаторите си запазват правата да обединяват в общи турнири по възрастова група участниците, ако са по-малко от 4 в турнир, като се запазва класирането по възраст.

 

4. КОНТРОЛА НА ВРЕМЕТО ЗА ИГРА:

Контролата за игра е 60 минути за завършване на партията, с допълнително време 30 секунди на ход, считано от първия ход.

 

5. ЕЛЕКТРОННИ ЧАСОВНИЦИ:

Времето за игра се измерва с електронни часовници, утвърдени от FIDE.

 

6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

Всички  български граждани, редовно картотекирани в клубове, лицензирани членове на            БФШ 2022 или в процедура по лицензиране. Те трябва да отговарят на възрастовите ограничения, както следва:

- Група до 7 г . Момчета, родени след родени след 31.12.2015 г. и картотекирани в БФШ 2022.

- Група до 7 г . Момичета, родени след родени след 31.12.2015 г. и картотекирани в БФШ 2022.

- Група до 9 г . Момчета, родени след родени след 31.12.2013 г. и картотекирани в БФШ 2022.

- Група до 9 г . Момичета, родени след родени след 31.12.2013 г. и картотекирани в БФШ 2022.

- Група до 11 г . Момчета, родени след родени след 31.12.2011 г. и картотекирани в БФШ 2022.

- Група до 11 г . Момичета, родени след родени след 31.12.2011 г. и картотекирани в БФШ 2022.

- Група до 13 г . Момчета, родени след родени след 31.12.2009 г. и картотекирани в БФШ 2022.

- Група до 13 г . Момичета, родени след родени след 31.12.2009 г. и картотекирани в БФШ 2022.

- Група до 15 г . Момчета, родени след родени след 31.12.2007 г. и картотекирани в БФШ 2022.

- Група до 15 г . Момичета, родени след родени след 31.12.2007 г. и картотекирани в БФШ 2022.

- Група до 17 г . Момчета, родени след родени след 31.12.2005 г. и картотекирани в БФШ 2022.

- Група до 17 г . Момичета, родени след родени след 31.12.2005 г. и картотекирани в БФШ 2022.

7. ПРОГРАМА

            ПРОГРАМА7 кръгови  турнири

ДЪРЖАВНИ

ИНДИВИДУАЛНИ

УЧИЛИЩНИ ПЪРВЕНСТВА

ГРАД СОФИЯ

ж.к.Изток, ул. Антон Павлов Чехов 16А

ДАТА

ЧАС

КРЪГ

17.02.2023г.  /Петък/              До 11:00 ч. Регистрация
13:00 ч. Техническа конференцияДИУП
17.02.2023г.  /Петък/ 14:00 ч. Първи  кръг
17.02.2023г.  /Петък/ 17:10 ч. Втори кръг
18.02.2023г. /Събота/ 09:00 ч. Трети кръг
18.02.2023г. /Събота/ 13:00 ч. Четвърти кръг
18.02.2023г. /Събота/ 16:30 ч. Пети кръг
19.02.2023г. /Неделя/ 09:00 ч. Шести кръг
19.02.2023г. /Неделя/ 12:30 ч. Седми кръг
19.02.2023г. /Неделя / 16:00 ч. Закриване и награждаване

 

Забележка: Главният съдия, при необходимост и след консултации с БФШ 2022 и домакините, може да направи промяна в предварителната програма, за което състезателите се уведомяват предварително.

 

8. КЛАСИРАНЕ:

Класирането е в зависимост от броя на спечелените точки. В случай на равенство в турнирите по швейцарска система се прилагат следните допълнителни показатели за определяне на по-предно място:

 • Резултат от партиите между състезателите в същата точкова група.
 • Редуциран Бухолц (-1).
 • Бухолц.
 • По-голям брой победи.
 • Зонеборн – Бергер.

За турнирите по кръгова система се прилагат следните допълнителни показатели:

 • Резултат между състезателите в същата точкова група.
 • По-голям брой победи.
 • Зонеборн – Бергер.
 • Система Коя с 50 и повече %.
 • Система „Аранж“ / за победа 1 т., за реми бели 0,4 т. – черни 0,6 т. за загуба 0 т./

Допълнителните показатели се изчисляват съгласно заложените параметри в утвърдения от ФИДЕ специализиран софтуер „Swiss Manager”.

 

9. НАГРАДИ:

Състезателите, класирани на първо място в 12-те турнира, се обявяват за държавни индивидуални училищни шампиони по класически шахмат за съответните възрастови групи момчета и момичета.

1-во МЯСТО: купа и златен медал

2-ро МЯСТО: сребърен медал

3-то МЯСТО: бронзов медал

10. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО:

 

Решенията на съдийското ръководство са задължителни. Те могат да се обжалват пред турнирен комитет, в състав: Председател и Членове:

Председател: FA Ани Манева

Членове: ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Контестации се подават не по-късно от 20 мин. след завършване на кръга, но преди публикуване на жребия за следващия кръг, придружени от такса от 50 (петдесет) лв. Решението на Турнирния комитет е окончателно. Ако контестацията бъде уважена, сумата се възстановява незабавно. В случай, че бъде отхвърлена, сумата остава в полза на БФШ 2022.

 

10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

 • Всички състезатели са длъжни да спазват Правилника на шахматната игра и настоящия регламент и да изиграят своите партии в духа на „феърплей” (честна игра).
 • Турнирите се провеждат по Правилника на шахмата на ФИДЕ, валиден от 01.01.2023 г.
 • При обявяването на началото на кръга от главния съдия, всеки състезател, който не се е явил пред шахматната си дъска до 30-тата минута, губи служебно партията си.

Времето за изчакване на състезателите е 30 ( тридесет ) минути.

 • Разговорите между състезателите, между състезатели и треньори, и други лица по време

на партиите, е забранено.

 • По време на игра всеки състезател е длъжен да записва правилно собствените си ходове и тези на противника, ход след ход, възможно най-четливо с алгебрична нотация, върху „бланката“.

Деца, които не са навършили 7 години, могат да бъдат освободени от запис, ако уведомят предварително съдийския състав. В този случай може да им бъдат отнемани по 10 минути на партия от общото време за мислене.

 • Забранено е да се записва ход предварително, освен за целите на рекламация за реми по чл. 9.2 и 9.3 от Правилника на шахмата.
 • След завършване на партията състезателите подписват бланките с резултата и ги предават на съдийската маса.
 • Бланките са собственост на организаторите.
 • По време на игра на състезателите е забранено да носят у себе си мобилен телефон, други електронни средства за комуникация или устройство способно да подсказва шахматни ходове в зоната на състезанието. Ако се докаже, че състезател е внесъл подобно средство в зоната на състезанието, той губи партията.
 • Съдията има право да изисква от състезателите да допускат инспекция за проверка на техните дрехи, чанти или други предмети в определено за целта пространство или помещение. Съдията, или упълномощеният от него помощник, който проверява състезателя, трябва да бъде от същия пол, като проверявания. Ако състезател откаже да изпълнява тези задължения, съдията предприема мерки съгласно чл. 12.9. от Правилника на шахмата.
 • Забранено е да се разсейва или дразни противника по какъвто и да било начин. Това включва неоснователни рекламации, неоснователни предложения за реми или внасяне на източник на шум в игралното поле.
 • Правилникът на ФИДЕ за шахматна игра е на разположение на състезателите.
 • Състезатели, които са завършили своите партии, се считат за зрители и не им се разрешава да останат в игралното поле.
 • Присъствието на треньори, родители и ръководители в игралната зала след изтичане на първите 5 минути от началото на всеки кръг е забранено.
 • Зоната на състезанието включва залата за игра и тоалетните помещения.
 • Всички са запознати с Регламента и се задължават да го спазват.

 

ГЛАВЕН СЪДИЯ : ………………………………………………………………………………

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТУРНИРЕН КОМИТЕТ : ……………………………………………………………………………………

 

 

ЗАЯВКИ:

Срок за подаване на заявки до 15.02.2023 г.

FA Георги Бедников +359 896 631 643

e-mail: ste.vas@abv.bg

В заявките се посочват:

1. Трите имена на състезателите на латиница, година на раждане, FIDE ID (ако имат). Състезатели с международен рейтинг се изписват така, както са в международната ранг листа на ФИДЕ.

2. За кой клуб се състезават, по картотека в БФШ 2022 и група (7 /9 /11 /13 /15 /17 г.).

Медицинско осигуряване на турнира: д-р Йовица Божков

 

НАСТАНЯВАНЕ:

Хотел ЕВРОПА ****

Двойна стая – 80 лв. със закуска

Тройна стая – 100 лв. със закуска

За информация – https://www.hotel-europe-bg.com/

тел: +359 879209300

тел: 02 970 15 00

е-mail: info@hotel-europe-bg.com

 

За допълнителна информация – тел. 0878 607 171 – Васил Илиев (председател на ШК ЦСКА)Нашите състезатели

1507641_695576433835119_3102116621162187031_n

момичета

Петя Караиванова, Калина Гледачева, Елеонора Валентинова,Ралица Маркова, Анджелика Ненова

Виж още

Харесайте ни във Facebook

Вижте ни във Facebook