Открит турнир по шахмат купа Армейско ІІІ

16 декември 2015

http://chessbg.com/calendar_files/info/info_armeisko_3_2015.pdf

Р Е Г Л А М Е Н Т

1. Цели и задачи: Развиване на спортното майсторство.

2. Организатори: ШК ЦСКА и Българска Федерация Шахмат.

3. Място на провеждане: град София, зала на ШК „ЦСКА: ул.”А.П.Чехов” 16А.

4. Право на участие: Всички състезатели и състезателки, заплатили турнирна такса в размер на 15лв. Ученици и пенсионери заплащат 12 лв., а състезатели на ШК ЦСКА – 10лв.

5. Система на провеждане: Швейцарска система в 7 кръга.

6. Компютърна програма: За определяне на двойките и класирането се използва утвърдената от ФИДЕ програма – Swiss Manager.

7. Класиране: Определя се по броя на спечелените точки. При равенство се прилагат следните допълнителни показатели: Бухолц- Медиана, Бухолц , Брой победи, Натрупване, Зонеборн-Бергер

8. Контрола на игра: 10 минути на състезател за цялата партия и добавено време от 5 секунди на всеки ход. Часовниците са електронни и са предоставени от ШК ЦСКА. Играе се по правилата на ФИДЕ и правилника за ускорен шахмат.

9. Програма : 19 декември 2015г. (събота): 10.00ч. до 10.30 ч. – Регистриране на участниците 10.40ч. – Техническа конференция 10.45ч. – I кръг 11.20ч. – II кръг 12.00ч. – III кръг 12.35ч. – IV кръг 13.20ч. – V кръг 14.00ч. – VI кръг 14.35ч. – VII кръг 15.00ч. – Закриване и награждаване

10. Награди: Ще бъдат определени на място според участниците. Всички такси се раздават за награди!

11. Съдии: Турнирът се ръководи от главен съдия Силвена Митева. Решенията на съдията са задължителни за всички участници, но могат да бъдат обжалвани пред Турнирния комитет (ТК) в писмен вид не по- късно от 10 минути след оповестяване на съдийското решение. Контестацията се придружава от такса в размер на 20лв. Решенията на Турнирния комитет са окончателни. Ако ТК отхвърли контестацията, таксата остава в полза на организаторите, ако ТК я уважи, то тя се връща. Турнирният комитет е в състав: Председател : резервни членове :

12.Други разпоредби: 1.По време на игра разговорите между състезатели и с други лица са забранени. 2.На състезателите е забранено без разрешение от съдията, да носят мобилни телефони или други електронни средства за комуникация в зоната на състезанието освен, ако не са напълно изключени. Ако подобно средство произведе звук състезателят губи партията. Противникът му ще спечели, освен ако не може да обяви мат с произволна серия от правомерни ходове, тогава ще получи половин точка. 3. Не се прилага чл. 6.6.а. от Правилника на ФИДЕ. Времето за изчакване е 5 минути от началото на кръга, съгласно регламента на турнира (валидно е само за ускорения шах ). Състезател явил се пред шахматната дъска след този срок губи служебно партията си. 4.Зоната на състезанието включва залата за игра, тоалетните помещения и мястото за пушене. 5. Член 10.2 не се прилага. Състезателите са запознати и приемат да спазват настоящия регламент.

Главен съдия: Силвена МитеваНашите състезатели

PunchevI01

Отбор мъже

гм Даворин Куляшевич,грм Петър Арнаудов, мс Алекси Йовчев, фм Георги Филев, ммРадослав Димитров.

Виж още

Харесайте ни във Facebook

Вижте ни във Facebook