Шахматен клуб ЦСКА

Шахматен клуб ЦСКА започва да набира млади таланти за новата учебна година , желаещи да се занимават с един от най-древните спортове в света. Клубът има школи във всички райони на София. За повече информация тел.   0878 60 71 71   e-mail: cska.chess@mail.bg  Стадион Българска армия бул.Драган Цанков №1

 

 •    треньорите в шахматен клуб ЦСКА са с многогодишен опит в работата с деца, завършили Национална спортна академия “ Васил Левски“ специалност шахмат
 •    провежда ежемесечни детски турнири, които са едни от най-масовите в страната
 •    организира шахматни лагери и лятно шахматно училище
 •    наши състезатели са многократни шампиони  и носители на купа България

 Защо е необходимо шахматното обучение

 • Развива значително възможностите за логическо мислене. В тази насока от своето познавателно развитие децата се запознават с елементите на конкретното мислене/ 9-10 годишните/ и абстрактното мислене/ 11-12 годишните/
 • Шахматът е култура. Хилядолетната игра е разпространена навсякъде по света и обединява огромен опит и знания, които са наследство на цялото човечество
 • Шахматът има математическа база. Математиката е в основата на много науки, технологични езици и организираното мислене
 • Шахматът развива познавателни способности като внимание, памет, интелигентност и аналитичност, които са фундаментални за личностното израстване
 • Наученото от шахмата е приложимо в ежедневието
 • Шахматът представя един етичен модел на поведение от страна на играчите, който подпомага изграждането на определени морални ценности
 • Шахматът развива критерийте за самооценка, честно състезание и работа в колектив
 • Шахматът поощрява непрекъснатия учебен процес
 • Шахматът може да бъде използван за уплътняване на свободното време на децата
 • Изучаването и практикуването на шахмата е завладяващ и занимателен процес
 • Шахматът е многостранна образователна дейност, която подготвя подрастващите за интегрирането им в обществото

Предимства от изучаването на шахмата по време на основното обучение

 • развива значително възможностите за логическо мислене. В тази насока от своето познавателно развитие децата се запознават с елементите на конкретното мислене/9-10-годишните/ и абстрактното мислене/ 11-12-годишните/
 • запознава децата с всички основни познавателни идеи и започва процеса на изграждане на други;
 • учениците придобиват знания за различните видове класификации и деления;
 • учениците се научават да групират обектите според семантичните им характеристики/ да формират категории и подкатегории/, да подреждат елементите въз основа на зададените променливи величини;
 • могат да извършват основните математически операции/ събиране, пренасяне на цифри, деление и т.н/;
 • започват да си изграждат логични възгледи за време и пространство;
 • понятни са им концепциите за линия, ширина, разстояние;
 • имат понятие за перспектива и пространствени отношения;
 • имат развити големи възможности за внимание, дисциплина и възприемане на правила;
 • започнали са да развиват морална и интелектуална независимост, положително отношение към обоснованата аргументация, силно са повлияни от ценноста на взаимното уважение.

Основни цели на шахматното обучение

 • да създаде интерес към шахматната игра сред подрастващите като форма на културното им развитие
 • да се използва за развитие на интелектуалния потенциал на децата, като се започне със стимулирането на познавателната им способност.
 • да способства натрупването у учениците на основни знания, умения и способности, необходими за постепенното им навлизане в обществения живот.
 • да насочи подрастващите да търсят връзките между шахматната игра и ежедневието
 • да поощри усвояването на правилата на древната игра с идея това да подпомогне хармоничното интелектуално, морално и етично формиране на личността, както и развиването на независимото и мислене.
 • да приучи младите хора към самостоятелно решаване на проблемни ситуации. Тъй като разрешаването на проблемите е постоянна отличителна черта на цялостното обучение, децата трябва да бъдат научени да анализират, оценяват и откриват алтернативни решения във всички области на живота, включително и в ежедневието.
 • да подпомогне децата при изграждането на балансирана оценка за собствения им характер и поведение.
 • да развие способността за дискутиране чрез процеса на шахматния анализ
 • да демонстрира нагледно, че процесът на обучение може да има забавен характер
 • да постигне балансирана оценка за индивидуалните различия. Психологическата теория и работата в клас недвусмислено доказват, че е невъзможно индивидите да се класифицират по единствен, стандартен модел.


Нашите състезатели

Владимир Гевренов

Отбор мъже

гм Даворин Куляшевич,грм Петър Арнаудов, мс Алекси Йовчев, фм Георги Филев, ммРадослав Димитров.

Виж още

Харесайте ни във Facebook

Вижте ни във Facebook